Vradio Số 27: Người Lớn Cô Đơn

Vradio Số 27: Người Lớn Cô Đơn

67 Lượt nghe

Một số người chỉ như là đám mây đen trong cuộc đời bạn. Họ mang mưa tới và khi đi khỏi rồi, nhất định bầu trời sẽ lại trong xanh.

Xem thêm

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player