Về dưới Phật đài

5 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xem thêm
Bài hát Huỳnh Nguyễn Công Bằng
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trữ tình
Xem thêm