playlist cá nhân

Album Sầu tím thiệp hồng

Ngày tạo: 23/02/2018 23:08

Số bài hát: 58

Album Em có điều muốn nói

Ngày tạo: 31/01/2018 15:09

Số bài hát: 58

Album Túp lều lý tưởng

Ngày tạo: 31/01/2018 00:36

Số bài hát: 1

Album Đoạn buồn cho nhau

Ngày tạo: 22/01/2018 12:32

Số bài hát: 58

Album Đến khi nào

Ngày tạo: 11/11/2017 19:43

Số bài hát: 49

Album chuyến tàu hoàng hôn

Ngày tạo: 06/01/2017 11:09

Số bài hát: 55

Album Lại Gần Hôn anh

Ngày tạo: 22/09/2016 10:39

Số bài hát: 82

1.Nhạc mới nhất tháng 7

Ngày tạo: 20/07/2015 18:45

Số bài hát: 18

Hot new 2015

Ngày tạo: 20/07/2015 18:36

Số bài hát: 29

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: