Haru Haru (Live)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

526 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật