Ukulele (Ma Ke Li Li)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

1008 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

Video Jay Chou

  Xem thêm

Video Nhạc Hoa

    Xem thêm

Thành viên thích